mt-sample-background

ASSOCIACIÓ

CATALUNYA SENSE LÍMITS

Catalunya té un potencial extraordinari que es veu limitat, en part, per una onada ideològica favorable a limitar la iniciativa privada, la col·laboració publicoprivada i el rol de la societat civil enfront les administracions públiques, valors que sempre han estat motor per al progrés de Catalunya. Aquesta visió s’expressa permanentment en els mitjans de comunicació i xarxes socials, i incideix en les actuacions de les diferents administracions públiques catalanes. 

Per aquesta raó, un grup de professionals de diferents àmbits estem impulsant l’Associació Catalunya Sense Límits per fer propostes que facilitin el progrés econòmic de Catalunya i oferir una alternativa rigorosa a aquesta visió que limita el desenvolupament econòmic del nostre país.

L’objectiu de l’associació és generar debat públic i incidir en les polítiques catalanes a favor de la qualitat institucional del nostre país, del dinamisme empresarial i de la col·laboració publicoprivada.

 

QUI SOM?

Els qui estem impulsant l’Associació Catalunya Sense Límits som un grup de professionals de diferents àmbits que creiem que la societat civil, la iniciativa empresarial i la col·laboració publicoprivada són elements d’èxit en el desenvolupament i progrés de Catalunya.

ELS NOSTRES OBJECTIUS

  • Aconseguir que la societat catalana tingui valors favorables al dinamisme empresarial, al rol actiu de la societat civil i a la col·laboració publicoprivada.
  • Generar discussions, debats, iniciatives i polítiques -tant públiques com privades- que afavoreixin aquests valors.
  • Aconseguir que les administracions públiques catalanes actuïn d’acord amb aquests valors.

QUÈ FEM?

  • Promoure i coordinar accions amb institucions que promouen valors similars.
  • Propiciar trobades i debats per generar reflexió i enfocar-la a l’acció.
  • Desenvolupar relacions públiques i institucionals amb voluntat d’intervenir en el mapa polític i institucional.
  • Promoure opinió als mitjans de comunicació i xarxes socials.
  • Finançar estudis independents i fer-ne difusió.
  • Promoure posicionaments amb rigorositat als temes d’actualitat des de l'òptica dels nostres valors.

Contacta amb nosaltres

* camp obligatori

Contacta amb nosaltres